Vi tilbyder

​Udgangspunktet for vores indsats er, at vi ønsker at tilpasse os og imødekomme familiens og barnets behov afstemt med den økonomiske ramme, der er sat fra hjemkommunen.

Hvis du og din familie er kommet frem til, at I har behov for et pusterum fra en krævende hverdag, skal du først og fremmest henvende dig til din sagsbehandler i din kommune. Herfra vil vi blive kontaktet og forespurgt om vi kan tilbyde en plads til dit barn. Den vurdering beror altid på et skøn, der går på om vi kan bidrage til, at dit barn vil kunne trives og udvikle sig hos os og om dit barn ligger inden for vores særlige faglige felt. Herefter går vi i gang med indskrivnings processen, som, når den er i gang, kan iværksættes inden for ganske kort tid.

Vi tilbyder forskellige former for aflastning, som du kan se herunder, og vi vil altid forsøge, i samarbejde med Jer og jeres sagsbehandler, at bøje og forme tilbuddet til jeres aktuelle behov.

Den mest benyttede aflastnings form kalder vi grundpakken. Den består i at dit barn er hos os en hverdag om ugen, 10 weekender om året og 2 x 6 dages ferie (vinterferien og den første uge i skolernes sommerferie). I dette tilbud har dit barn fast tilknytning til 5 andre børn og 3 voksne i huset i Hareskoven.

På Sjællands Odde har vi et sommerhus med plads til to børn og to voksne. Sommerhuset bruger vi, hvis dit barn har fået bevilget mere end en weekend om måneden, eller vi bruger det hvis der er behov for et mindre miljø.

Hvis dit barn er særligt følsomt overfor nye ting og overgange i livet, etablerer vi en nænsom indslusning, hvor barnet i en periode bliver tæt fulgt af en voksen og i til-passede “doser” får den tid der er nødvendig til, at vænne sig til nye omgivelser og andre børn og voksne. Det kalder vi “indslusnings projekt”.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os, via telefon eller ved brug af formularen.

Birketoften – Hareskovby
Birketoften 20
3500 Værløse​

Telefon: 44 84 12 58
Email: info@birketoften.dk

CVR nr.: 36023260