Skærmet aflastning​

Skærmet aflastning

Der er nogle børn, som bliver stressede/overstimulerede og dermed ulykkelige, hvis de skal forholde sig til alt for mange andre børn. Til de børn kan vi tilbyde skærmet aflastning i små og strukturerede rammer på vores ejendom i Kvistgård. Her tilrettelægger vi aflastning i et roligt, skærmet og specialiseret miljø, med vægt på Low Arousal og tilbud om kontakt, i et arbejde omkring nærmeste udviklingszone. Børnene er i små grupper på to børn eller solist tilbud. Det enkelte barn har sin egen kontaktpædagog, og møder de samme børn på aflastningen fra gang til gang. Der er dermed mulighed for et socialt fællesskab, hvor det enkelte barn kan øve sig i sociale kompetencer, i det tempo og omfang barnet har ressourcer til. Samtidig tages der højde for det enkelte barns behov for skærmning og ro.

Solist 2-1

For de børn der ikke har kompetencer eller ressourcer til, at der er andre børn i huset, eller på grund af andre omstændigheder kræver to voksne omkring sig, har vi en solist afdeling i vores dejlige sommerhus på Sjællands Odde samt i Gilleleje feriecenter. Her er der mulighed for fuldstændig skærmning fra andre børn, samtidig med at barnet er 2-1 med to egne voksne hele tiden.

Fysiske aktiviteter ud af huset

Der vil typisk foregå aktiviteter ud af huset. For eksempel ture på mountainbike i området, gåture langs stranden, badning eller fisketure og hjemme i aflastningen; spil, højtlæsning, musik, leg i haven. Alle aktiviteter er nøje afstemt til barnets behov og muligheder.

Formålet med tilbuddet er at give barnet / den unge et afbræk fra hverdagen i et lille struktureret miljø, hvor det er klart og givet, hvad der skal ske. Dagen og rammerne er således klare og enkle og med faste rytmer og rutiner.

En overordnet dags-rytme ud fra hver enkeltes behov

Der udarbejdes en overordnet dags-rytme under hensyn til det enkelte barns eller den enkelte unges ønsker og behov og der udarbejdes en aktivitetsplan, som indeholder et program der veksler mellem få og trygge aktiviteter. Planen bliver sendt hjem nogle dage forinden, så der er mulighed for at tale om den inden barnet skal afsted.​

Progression

Aflastning på Birketoften skal give familierne aflastning i en til tider presset hverdag, og give børnene nogle gode stunder med deres interesser og trivsel i centrum. Derudover ønsker vi at børnenes ophold hos os, skal bidrage til en positiv udvikling for dem. Alle børn har deres individuelle handleplan, der evalueres løbende, og på den måde har vi hele tiden øje for hvor det enkelte barn er lige nu, og hvilke udviklingspunkter det giver mening at fokusere på og støtte op omkring. Vi oplever for eksempel ikke sjældent, at den skærmede aflastning, kan være et springbræt til at kunne indgå i lidt større fællesskaber, for eksempel på et hold i gruppeordningen i Værløse.

Forskellige løsninger

Vi tilbyder både aflastning i weekender og tilkøb af aflastning i hverdage, ligesom det også er muligt at kombinere to weekendløsninger, hvis der er behov for det. Vi ved at mange af vores familier har et stort behov for aflastning i løbet af ugen, og det vil derfor nu også være muligt, at etablere hverdagsaflastning på en fast ugedag. På den måde vil vi for eksempel kunne tilbyde, aflastning 10 weekender og 30 hverdage om året, som vi kender det fra vores gruppeordning.

Formålet med tilbuddet er at give barnet / den unge et afbræk fra hverdagen i et lille struktureret miljø, hvor det er klart og givet, hvad der skal ske. Dagen og rammerne er således klare og enkle og med faste rytmer og rutiner.​

Kommuner vi har samarbejdet med​

Find vej

Birketoften – Hareskovby

Birketoften 20, 3500 Værløse​

Rutevejledning

Birketoften – Kvistgård

Hornbækvej 150, 3490 Kvistgård

Rutevejledning