Aflastning for børn og unge. Vi dækker København, Sjælland og Nordsjælland.

Birketoften aflastning i hhv. Hareskovby og Kvistgård er et fristed, hvor man kan være sig selv – et aflastningstilbud for børn og unge mellem 6-18 år med opmærksomhedsforstyrrelser, såsom ADHD, Autisme, Asperger samt tilknytningsforstyrrelser.

Aflastning for børn og unge                                        

Vi modtager normalt begavede og udviklingshæmmede børn og unge af begge køn i alderen 6 til 18 år i aflastning. Målgruppen er børn og unge med vanskeligheder inden for autismespektrum- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Vi støtter børn og unge med ADHD, autisme og Asperger m.v.​ Børnene er karakteriseret ved at være begrænsede i deres sociale samvær med jævnaldrende, på grund af deres nedsatte evne til at indgå aktivt i socialt samvær.

De har svært ved at koncentrere sig, kan være svære at fastholde i det de laver, distraheres let af ydre påvirkninger, kan være glemsomme og kan være prægede af nedsat impulskontrol. Børnene/de unge bor hjemme eller i plejefamilie.

Vi har i vores familielignende tilbud, fokus på forudsigelighed og genkendelighed. Børnene/de unge har alle et fast enkeltværelse og indgår i en gruppe på 4 eller 6 børn. Der er mulighed for solisttilbud for ekstra sårbare børn og unge.

Aflastning for børn og unge Jf. Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5.

Støtte i eget hjem.

Vi støtter også børn, unge og familier i eget hjem, vi dækker København Sjælland og Nordsjælland.

Sozial-Service er vores afdeling som yder støtte og hjælp til udsatte voksne, børn, unge og familier​.

Da vores team af medarbejdere i høj grad imødekommer og dækker spektret for efterspørgsel, står vi til rådighed med løsning af en bred vifte af opgavetyper indenfor serviceloven. Vi tilpasser opgaven efter borgerens behov og kommunens bevilling.​

Herunder kan nævnes:

  • Aflastning i eget hjem efter servicelovens §44 / §84
  • Socialpædagogisk støtte i henhold til servicelovens §85
  • Støtte til forældre med anbragte børn i henhold til servicelovens §54
  • Støtte og vejledning i hjemmet til at tackle hverdagen som forældre
  • Bo-træning til unge i henhold til servicelovens §85
  • Observation, vejledning og støtte i hjemmet i forbindelse med §50undersøgelse
  • Mentorordning i henhold til servicelovens §85
  • Støtte kontaktpersonordning i henhold til servicelovens §99

 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os via telefon, mail eller ved at bruge formularen under kontakt.

Se video om Birketoften

Opholdsted for børn og unge ADHD, autisme og asperger.