Idégrundlag​

Birketoften er et opholdssted for børn og unge mellem 6 og 18 år. Gældende for alle er, at de har fået en psykiatrisk diagnose: ADHD, autismespektrum forstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse og/eller udviklingshæmning med en af ovennævnte psykiatriske diagnoser.

Vi er organiseret således, at vi kan tilgodese alle i målgruppens ønsker og behov. Igennem en nøje tilrettelagt struktur, et veldefineret indhold og et vedholdende tilbud om kontakt, kan vi hjælpe, støtte og guide barnet/den unge igennem til et bedre, mindre konfliktfyldt og mindre kaotisk liv med en diagnose.

Vi er også det sted, hvor børnene/de unge får en pause fra en hverdag, hvor krav og præstationer i høj grad både presser og stresser dem. Samtidig kan vi tilbyde forældrene en pause fra en til tider hektisk hverdag og give dem mulighed for at lade op.

Vi kan byde ind i barnets/den unges netværk med et andet billede af barnet/den unge - som oftest et mere nuanceret og positivt billede. På den måde kan vi bidrage til, at nye, gode fortællinger får liv, og dermed ændre holdningen til, at barnet/den unge skulle være en bærer af dårlig adfærd.​

Kommuner vi har samarbejdet med​

Find vej

Birketoften – Hareskovby

Birketoften 20, 3500 Værløse​

Rutevejledning

Birketoften – Kvistgård

Hornbækvej 150, 3490 Kvistgård

Rutevejledning