Aflastning hos Birketoften

Når man er på Birketoften, møder man andre børn og unge, som har de samme udfordringer som en selv. Børnene og de unge kan derfor relatere til hinanden, udveksle viden og historier og de kan udvikle og styrke sig i fællesskab.

Trygge rammer hos Birketoften

Det vigtigste for os på Birketoften er, at skabe trygge rammer for børnene og deres forældre. Vi skaber et trygt fristed, hvor der altid er omsorg, forudsigelighed, ro og mulighed for at få nye venner. Der bliver altid taget hensyn til barnets udfordringer og vi giver den støtte der er behov for, så barnet kan udvikle sig fra sit eget udgangspunkt.

Nye kammerater

Vi har fokus på, at børnene og de unge kan knytte bånd og lære af hinanden. Vi støtter børnene i at udvikle sociale fællesskaber og sociale kompetencer, de kan bruge senere hen i livet. Der er altid plads til humor, glæde og nysgerrighed hos os.

Målgruppen

Aflastningstilbuddet er målrettet børn anbragt i pleje og hjemmeboende børn og unge i aldersgruppen 6-18 år. Børnene er normalt begavede eller udviklingshæmmede med ADHD, autisme spektrum diagnoser og tilknytnings-forstyrrelse. De er begrænsede i deres sociale samvær med jævnaldrende på grund af deres nedsatte evne til at indgå aktivt i socialt samvær. De har svært ved at koncentrere sig, de kan være svære at fastholde i det de laver, de distraheres let af ydre påvirkninger og er glemsomme.

Rammerne

Vi bor i et stort hus, på en stille villavej i Værløse få hundrede meter fra Hareskoven. I et lille hjemligt miljø, har vi skabt en tryg og rolig ramme for “vores” børn og unge. Vores 40 børn er opdelt i otte grupper, med 4-6 børn i hver gruppe. Der er knyttet 2-3 voksne til hver gruppe. Alle børn har eget værelse.

I Kvistgård har vi en flot gård, hvor vi kan tilbyde 1:1 aflastning i et skærmet miljø. Vi har 3 afdelinger på stedet, fordelt således at  hovedhuset har en afdeling i stuen og på 1. salen, med plads til 2 børn og 2 voksne på hver etage. I vores længe har vi plads til 1 barn og 1-2 voksne. Der er altså plads til 5 børn af gangen, i både hverdage og weekender.

Tilbud

På Birketoften har vi tre former for tilbud:

  • Den gamle gruppeordning:  10 weekender om året fra fredag til søndag, én hverdag, fra barnet har fri fra skole og til kl. 19.30. To gange om året, i uge 7 og i den første uge af skolernes sommerferie, tager vi på ferie sammen alle sammen i 6 dage. I vinterferien (uge 7) er vi i Sverige, i sommerferien er vi på koloni på Høve Strand på Vestsjælland.
  • Den nye gruppeordning: 10 weekender om året fra fredag til søndag, én hverdagsovernatning efter skole, i gennemsnit 3 hverdags overnatning om mdr., samt to gange ferie ( uge 7 og 27) om året.
  •  Skærmet aflastning: Et skærmet tilbud, hvor vi i højere grad kan imødekomme individuelle behov og ønsker, alle ugens dage. Det er muligt at tilkøbe det aflastning man har brug for.

Aktiviteter

Vi tilbyder forskellige aktiviteter, der på flere måder udvikler den enkeltes kompetencer.

Vi lægger stor vægt på at være i naturen. Skoven, de omkringliggende søer, idræts-faciliteter og vores haver giver mulighed for aktiviteter af forskellig art og sværhedsgrad.

Pædagogik

Vi ønsker at skabe et trygt fristed, hvor der altid er omsorg, forudsigelighed, ro og mulighed for at få kammerater. Vi tager altid hensyn til barnets / den unges særlige behov og vi giver den enkelte støtte til at udvikle sig fra sit eget udgangspunkt.​

Vi støtter børnene i at udvikle sociale fællesskaber

Vi lægger vægt på humor, glæde og nysgerrighed. Vi anerkender og støtter barnet i at mærke sit behov for at trække sig fra fællesskabet ligesom vi støtter barnet i at deltage i fællesskabet.  Vi anerkender forskellighed, at vi bevæger os fremad i livet i forskellige tempi og på forskellige måder.​

Vi lægger vægt på at styrke barnets / den unges selvtillid og vi hjælper med at sætte overskuelige mål.

I løbet af de år et barn er hos os, udvikler de bedre mulighed for at være sammen med andre, udtrykke grænser og følelser på måder, der giver mulighed for dialog og gensidig forståelse frem for konflikt.

Kontakt os

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os, via telefon eller ved brug af formularen.

Birketoften – Hareskovby
Birketoften 20
3500 Værløse​

Telefon: 44 84 12 58
Email: info@birketoften.dk

Sikker post: Via CVR nr.:36023260 eller kate@birketoften.dk eller nete@birketoften.dk